„ТЮТЮНЪТ – СЪДБА ЗА БЕДНИ И БОГАТИ. МУЗЕЙ И АРХИВ НА ТЮТЮНА В БЪЛГАРИЯ”

 

 

Проектът „Тютюнът–съдба за бедни и богати. Музей и архив на тютюна в България” е предвиден като многогодишен научноизследователски проект, който да ангажира дейността на определен брой институции и специалисти и чиято крайна цел е създаването на първия национален музеен и архивен център на тютюна в страната.

 

Основните дейности бяха насочени в следните няколко направления, по които бяха ангажирани преподавателския състав на катедра „Българска история и архивистика” и студенти от специалност „История” към ПИФ на ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград: